Büyümek güzeldir

Küçük Adımlar Anaokulu olarak biz, çocukları bu macera dolu yolculuklarında içimizdeki çocuğun kulağı ile duyar, yüreği ile destekleriz. Bir yetişkine ihtiyaç duyduklarında ise ellerini tutacak bir el bulmak için kafalarını kaldırmaları yeterli olur.

En büyük hedefimiz kendini ifade edebilen, yaratıcı, meraklı , paylaşımcı, toplumda birey olduğunun farkında olan, özgüveni gelişmiş, sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktır.

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için çocuklarımızın gelişim düzeyleri , ilgi alanları ve yaş özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan eğitim programları uygulamaktayız . Programlarımızın içerikleri , proje bazlı karma eğitim sistemimize uygun olarak konusunda uzmanlaşmış kurumlar ile iş birliği yaparak hazırlanmaktadır.

Çift dilli eğitim anlayışı içerisinde bilim ve matematik dolu , eğlenceli bir ortamda çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimine eşlik etmek küçük adımlar ailesinin en büyük mutluluk kaynağıdır.